Musikertjänster
t.ex. att spela trumpet, bas, piano, sjunga, dirigera m m på uppdrag.

Konsulttjänster
Att arrangera musik, att utbilda/fortbilda lärare, musiker och körledare, leda inspirationsdagar/workshopdagar/helger för körer, storband etc.

Körverksamhet och konsertverksamhet
För alla åldrar i Storstockholm

Produktion
Så som att producera egen och andras musik för CD och i noter, att producera konserter med körer, musiker, solister, artister etc. på eget initiativ och på uppdrag.

Förlag
Vi ger ut allt eget material på eget förlag, men vi är även återförsäljare åt andra.

Vi har vår firma i Botkyrka strax söder om Stockholm, men är verksamma i hela Sverige. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor!